IMPRESUM

ÚDAJE PODLE § 5 TMG:

DRADURA Holding GmbH & Co. KG
Talstraße 2
D - 67317 Altleiningen

Zastoupení jednateli:

Peter Brauer
Matthias Kreye

Kontakt:

Telefon: +49 6356 966-0
Fax: +49 6356 966-116
E-Mail: postmaster@dradura.com 

ZAPSÁNA:

Rejstříkový soud Ludwigshafen HRA 61599

DIČ:

272/001/2249

ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH PODLE § 55 ODST. 2 RSTV:

Talstraße 2
D - 67317 Altleiningen

ODPOVĚDNÝ ZA DESIGN A REALIZACI:

Oelenheinz & Frey Werbeagentur GmbH
Hauptstraße 161
68259 Mannheim
Germany

Telefon: +49 (0) 621 / 84 101-0
Fax: +49 (0) 621 / 84 101-20
E-Mail: info@division.ag
www.o-f.de

AUTORSKÁ PRÁVA:

Obsah těchto webových stránek je, pokud není uvedeno jinak, chráněn autorským právem a obsahuje materiál třetích osob chráněný známkovým právem, autorským právem nebo jiným způsobem. Rozmnožování, zpracovávání, rozšiřování a jakýkoli druh zhodnocení jsou možné pouze na základě písemného souhlasu příslušného autora, resp. vyhotovitele. Stahování a pořizování kopií této strany je dovoleno pouze pro soukromou, nekomerční potřebu. Pokud obsah na této straně nebyl vyhotoven provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Jako takové jsou zejména označeny obsahy třetích osob. Pokud jste i přesto upozorněni na porušení autorských práv, prosíme vás o příslušné upozornění. V případě informování o porušení práv okamžitě takové obsahy odstraníme.

ODVOLÁNÍ 

ZÁRUKA ZA OBSAH:

Obsah našich stránek byl vyhotoven s největší péčí a starostlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost těchto stránek nemůžeme však převzít odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst.1 TMG odpovědni za vlastní obsahy na těchto stránkách, a to podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatelé služeb povinni kontrolovat předané nebo uložené cizí informace nebo zkoumat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost. Závazky k odstranění nebo zablokování užívání informací podle obecných zákonů jsou tímto nedotčeny. Taková záruka je však možná teprve od okamžiku vejití konkrétního porušení práv ve známost. V případě informování o porušení práv okamžitě takové obsahy odstraníme.

ZÁRUKA ZA ODKAZY:

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na něž nemáme žádný vliv. Proto za tyto cizí obsahy nemůžeme ručit. Za obsahy odkazovaných webových stránek je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v rámci možného porušení práv zkontrolovány v okamžiku umístění odkazu. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku umístění odkazu identifikovány. Neustálá obsahová kontrola odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů ohledně porušení zákona nemožná. V případě informování o porušení práv okamžitě takové odkazy odstraníme.