Kvalitní výrobky z drátu.

Osvědčené produkty, nová řešení.

 

SPOLEČNOST

Spojení vědomostí a schopností vede k hospodárným řešením.

Spojení vědomostí a schopností vede k hospodárným řešením.

Zkušenost

Více než 75 let zkušeností s výrobou drátěného zboží a vývojem drátěných řešení pro domácnost a průmysl.

Poradenství

V úzkém kontaktu navrhujeme našim zákazníkům ekonomická řešení v rámci jejich zadání.

Aspekt Hospodárnosti

Sledujeme celý životní cyklus výrobků a zohledňujeme aspekt hospodárnosti.

Management

Náš řízený podnik sází na použití nejmodernějších metod a technických postupů.

Innovation in Process

Vznikají u nás koncentrací na optimální zapojení kvality a hospodárnosti při vývoji individuálních zákaznických procesů.

Kvalita

Optimální kvalita na každé úrovni.

Optimální kvalita na každé úrovni.

Materiálová rozmanitost

Ocel, ušlechtilá ocel, čisté elektrolyticky leštěné pokovené povrchy, povrchy s vrstvou z umělé hmoty.

Automatizace

Výroba vysoce komplexních produktů v automatizovaných výrobních cyklech.

Sériová výroba

Konstantní kvalita při vysoké výrobní rychlosti.

Řízení jakosti

Od automatizovaného zajištění jakosti až po dokumentovanou dílčí kontrolu.

NAŠE NABÍDKA

Vaše potřeba určuje naši nabídku.

Dodávky na požádání

V případě příslušných dohod je možné nataktování naší výroby a dodávání na základě vašich parametrů.

Materiál a tvary

Vy rozhodujete o používaných materiálech a dosažených tvarech, my vyvíjíme ekonomický proces.

Krátké reakční doby

Vysokou flexibilitu a rychlost dosahujeme zaměřením se na téma, modulárními procesy a plochou hierarchií.

Mezinárodní závody

Díky našim mezinárodním dceřiným společnostem můžeme našim zákazníkům flexibilně naplánovat kapacity a nabídnout logistické výhody.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI

Naši odpovědnost myslíme vážně.

Naši odpovědnost myslíme vážně.

Sociální odpovědnost

Jako mezinárodně působící společnost máme odpovědnost za osoby v bezprostředním okolí naší společnosti a kolektivy, ve kterých žijí.

Global Compact

Jako účastníci celosvětové iniciativy Global Compact Spojených národů sledujeme společnou vizi inkluzivního a udržitelného světového hospodářství.

Aktivity

Abychom dostáli této odpovědnosti, účastníme se jako celek sociálních aktivit a ochrany životního prostředí. Všem zájemcům rádi předáme přehled těchto aktivit.

Compliance

Klademe velký důraz na to, abychom se vždy pohybovali v rámci zákonných předpisů a naším chováním vyhověli nárokům, které jsme v našich podnikových směrnicích stanovili jako měřítko.