Prezentacja międzynarodowa

Od połowy lat siedemdziesiątych Dradura rozwija strategię internacjonalizacji. Jest to realizowane poprzez otwarcie nowych zakładów produkcyjnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, a także przejęcie sieci zakładów w Europie. W obrębie tej struktury Dradura jest w stanie bezpośrednio reagować na przeniesienie produkcji przemysłowej we wszystkich swoich lokalizacjach. Gwarantujemy wysoką elastyczność w odniesieniu do potrzebnej zdolności produkcyjnej, a także wysokie bezpieczeństwo dostaw.

Niemcy

Francja

Włochy

Polska

Stany Zjednoczone

Rynki i produkty

Dradura oferuje zindywidualizowane kosze, półki, kraty oraz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania do artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń sterylizujących na salach operacyjnych, w szpitalach i laboratoriach, a także inteligentne systemy transportowe znajdujące zastosowanie przy czyszczeniu w procesach produkcyjnych. Produkujemy także wysokoprecyzyjne wyroby z drutu, elementy rurowe dla przemysłu motoryzacyjnego i do produkcji mebli, a także różne środki do produkcji dla przemysłu rolnego.   

 

Materiały i procesy

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA 

Jesteśmy przedsiębiorstwem międzynarodowym zatrudniającym ponad 1.400 pracowników na całym świecie. Ponosimy więc odpowiedzialność nie tylko za pracowników z najbliższego otoczenia naszej firmy, ale również za społeczeństwa, w których ludzie ci żyją, oraz za społeczność, w której poruszamy się jako firma.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

By sprostać takiej odpowiedzialności poszczególne przedsiębiorstwa należące do grupy Dradura, oraz rodzina firmy jako całość, angażują się w różnorodne akcje społeczne oraz w ochronę środowiska. W naszych rocznych raportach CSR przekazujemy wszystkim zainteresowanym obszerne informacje na temat naszego zaangażowania.

PRZESTRZEGANIE ZASAD 

W naszym działaniu przywiązujemy ponadto dużą wagę nie tylko do tego, by nasze przedsiębiorstwo poruszało się zawsze w ramach obowiązujących przepisów prawnych, lecz również, by zawsze potrafiło sprostać wyższym wymogom, które ustaliliśmy jako obowiązujące standardy działania naszej firmy. W ten sposób jako członek światowej inicjatywy ONZ Global Compact wypełniamy również zasady wspólnych wizji jednolitej i długofalowo działającej gospodarki światowej w służbie całej ludzkości, wszystkich społeczeństw i rynków.

DOWNLOADS: